Spring til hovedindhold

Affaldssortering

Vi affaldssorterer i Skallerup Seaside Resort, vi vil rigtig gerne have din hjælp.

Restaffald

Restaffald skal i den sorte skraldepose, som sidder på køkkenlågen under vasken. Det er vigtigt, at posen er bundet godt sammen, når den afleveres i molokken.

Mad

Madaffald skal i den grønne skraldepose, som sidder på køkkenlågen under vasken. Det er vigtigt at posen er bundet godt sammen, når den afleveres i molokken.

Plast

Den grønne beholder som hænger på væggen er til plastaffald, som tømmes ved molokken. Det er vigtigt, at plasten er renset og ikke indeholder madrester.

Papir og pap

Afleveres i molokken.

Glas og metal

Glas og metal/dåser afleveres i molokkerne.

Placering

På vores oversigtskort fremgår det hvor molokkerne er placeret i området.

Vi opfordrer til IKKE at henstille affald uden for døren i vores ferieboliger pga. dyr som er en del af det naturområdet vi ligger i.

Alt affald i ferieboligen afleveres i molokkerne inden afrejse.

God ferie.

Områdekort
Gavekort